Templat Laporan Aduan Alam Sekitar

Muat turun disini: Link E-aduan alam sekitar untuk jabatan perhutanan dan pejabat tanah & galian setiap negeri   Layari laman web ini: 1. E-aduan Alam Sekitar – Pejabat Pengarah Tanah & Galian Wilayah Persekutuan: https://ptgwp.spab.gov.my/eApps/sdmscasepool/SdmsCasePool/add.do 2. E-aduan Alam Sekitar –  Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia: https://www.forestry.gov.my/my/borang-aduan  

Borang / Dokumen Prosedur untuk Mengkelaskan Hutan di Dalam Hutan Simpanan Kekal

Muat turun disini: 1-2013 panduan penubuhan dan penyelenggaraan hutan simpanan hutan dara 2-2015 panduan penubuhan kawasan Hutan Tadahan Air dlm HSK 3-Tahun2015 panduan penubuhan kwsn bagi Hutan Bagi Maksud Persekutuan dlm HSK 4-Tahun2015 panduan penubuhan kwsn tebus-guna tanah dlm HSK 5-2013 panduan penubuhan hutan perlindungan hidupan liar 5-2015 panduan penubuhan kwsn hutan perlndgn tnh 6-2013 […]

Dokumen Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010

Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 telah menggantikan Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Ia adalah suatu akta Malaysia yang menyatukan undang-undang berhubungan dengan hidupan liar dan selanjutnya bagi mengadakan peruntukan untuk memberi perlindungan kepada hidupan liar dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Muat turun disini: Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 (2010)

Dokumen Kanun Tanah Negara 1965

Kanun Tanah Negara(KTN) adalah suatu undang-undang tanah yang utama di Semenanjung Malaysia, dikuatkuasakan pada 1 Januari 1966 bertujuan untuk menyeragamkan sistem pemegangan dan urusan tanah yang berbeza di Malaysia terutamanya di Semenanjung Malaysia. Muat turun disini: PENGENALAN KPD KANUN TANAH NEGARA 1965