Dokumen Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010

Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 telah menggantikan Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Ia adalah suatu akta Malaysia yang menyatukan undang-undang berhubungan dengan hidupan liar dan selanjutnya bagi mengadakan peruntukan untuk memberi perlindungan kepada hidupan liar dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya.

Muat turun disini:

Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 (2010)

Post Author: Editor KUASA