Templat Laporan Aduan Alam Sekitar

Muat turun disini: Link E-aduan alam sekitar untuk jabatan perhutanan dan pejabat tanah & galian setiap negeri   Layari laman web ini: 1. E-aduan Alam Sekitar – Pejabat Pengarah Tanah & Galian Wilayah Persekutuan: https://ptgwp.spab.gov.my/eApps/sdmscasepool/SdmsCasePool/add.do 2. E-aduan Alam Sekitar –  Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia: https://www.forestry.gov.my/my/borang-aduan  

Borang / Dokumen Prosedur untuk Mengkelaskan Hutan di Dalam Hutan Simpanan Kekal

Muat turun disini: 1-2013 panduan penubuhan dan penyelenggaraan hutan simpanan hutan dara 2-2015 panduan penubuhan kawasan Hutan Tadahan Air dlm HSK 3-Tahun2015 panduan penubuhan kwsn bagi Hutan Bagi Maksud Persekutuan dlm HSK 4-Tahun2015 panduan penubuhan kwsn tebus-guna tanah dlm HSK 5-2013 panduan penubuhan hutan perlindungan hidupan liar 5-2015 panduan penubuhan kwsn hutan perlndgn tnh 6-2013 […]

Dokumen Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010

Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 telah menggantikan Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Ia adalah suatu akta Malaysia yang menyatukan undang-undang berhubungan dengan hidupan liar dan selanjutnya bagi mengadakan peruntukan untuk memberi perlindungan kepada hidupan liar dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Muat turun disini: Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 (2010)

Dokumen Kanun Tanah Negara 1965

Kanun Tanah Negara(KTN) adalah suatu undang-undang tanah yang utama di Semenanjung Malaysia, dikuatkuasakan pada 1 Januari 1966 bertujuan untuk menyeragamkan sistem pemegangan dan urusan tanah yang berbeza di Malaysia terutamanya di Semenanjung Malaysia. Muat turun disini: PENGENALAN KPD KANUN TANAH NEGARA 1965

NGO KUASA Anjurkan Lawatan Lapangan Sistem Tebangan Memilih

POS PIAH: Pada 14 Oktober 2019 satu lawatan lapangan  Sistem tebangan memilih telah diadakan. Program tersebut dijalankan bermula dari jam 10.30 pagi dan tamat pada jam 6.30 petang. Program ini bertempat di Pos Piah. Program ini juga diketuai oleh Hafizudin Nasarudin dan dibantu oleh Shazni Bhai dan Abbas Saidi. Jumlah peserta yang terlibat adalah seramai […]

NGO KUASA Anjurkan Lawatan Lapangan Empangan Mini Hidroelektrik (Jalong Tinggi)

PERAK: Pada 11 Oktober 2019 satu lawatan lapangan empangan mini Hidroelektrik (Jalong tinggi) telah diadakan. Program tersebut dijalankan bermula dari jam 10.30 pagi dan tamat pada jam 6.00 petang . Program ini bertempat di Kampung Lawai dan Kawasan projek. Program ini juga diketuai oleh Hafizudin Nasarudin dan dibantu oleh Meor Razak dan Hawa Wahid. Jumlah […]

NGO KUASA Anjurkan Kem Keamanan Alam Sekitar

  TAIPING: Pada 16 dan 17 September 2019 satu Kem keamanan alam sekitar telah diadakan. Program tersebut dijalankan selama 2 hari bermula dari jam 3.30 petang (16 September) dan tamat pada jam 1.30 petang (17 September). Program ini bertempat di Jeti kelip-kelip Kampung Dew & Sungai Sepetang. Program ini juga diketuai oleh Hafizudin Nasarudin dan […]

NGO KUASA Anjurkan Kem Keamanan Alam Sekitar di Pasir Panjang

PASIR PANJANG: Pada 16 hingga 15 September 2019 satu kem keamanan alam sekitar atau sekolah alam telah diadakan. Program tersebut dijalankan selama 2 hari bermula dari jam 3.30 petang (14 September) dan tamat pada jam 1.30 petang (15 September). Program ini bertempat di Taman Eko-Rimba Pasir Panjang dan Pusat Konservasi & Penerangan Penyu Segari, Perak. […]