NGO KUASA Anjurkan Kem Keamanan Alam Sekitar (Kepelbagaian Bio Pantai) – “Mydas Camp”

MANJUNG: Persatuan Aktivis Sahabat Alam (KUASA) telah mengadakan Kem Keamanan Alam Sekitar (Kepelbagaian Bio Pantai) – “Mydas Camp” pada 4 hingga 6 Mei 2018 bertempat di Hutan Lipur Pasir Panjang (HLPP), Pusat Pemuliharaan Penyu Segari & Sungai Puyu. Program ini telah disertai seramai 37 peserta (30 peempuan & 7 lelaki) yang terdiri daripada pelajar Universiti Sains Malaysia (USM).

 

Bagi sesi penyediaan tapak perkhemahan, peserta dibantu oleh para fasilitator  untuk memasang khemah. Peserta juga diberi taklimat kepada mereka mengenai kaedah dan disiplin semasa perkhemahan. Pada waktu malam pula, peserta-peserta melakukan aktiviti riadah.

 

5 Mei 2018 – bagi sesi penanaman pokok pantai, Hafizudin sebagai pengerusi KUASA mengalu-alukan semua peserta dan menjelaskan objektif kem iaitu aktiviti menanam pokok pesisiran pantai. Kemudian, Encik Meor memberi taklimat kepada mereka mengenai spesies pokok hutan pesisir yang akan mereka tanam.

 

Peserta menanam pokok pesisir pantai dan mengumpulkan sampah dan memisahkan mereka dengan sewajarnya. Kemudian, sampah yang telah diasingkan diambil oleh Majlis Daerah Manjung (MPM). Semasa mengasingkan sampah, Dr Nurul berkongsi 5R mengurus sumber yang diproses – Menolak, Mengurangkan, Mengguna Semula, Mengubah Semula dan Kitar Semula.

 

Bagi sesi lawatan ke Pusat Pemuliharaan Penyu Segari, para peserta dibawa ke Pantai Pasir Panjang yang merupakan salah satu tapak pendaratan penyu. Ketika melakukan penanaman pokok dan pembersihan, para peserta diberitahu tentang pemilihan tempat penyu untuk bertelur. Semasa lawatan itu, para peserta dibawa ke kolam penetasan & pemuliharaan. Kemudian, Dr Nurul memberikan ceramah tentang ekologi penyu.

 

Bagi sesi Perbincangan Kumpulan – Ekologi Hutan Segari, Dr. Nurul melakukan perbincangan mengenai ekologi hutan Segari kerana ia mempunyai segala yang ditawarkan oleh alam semulajadi. Pertunjukan slide telah dibentangkan untuk menunjukkan kepelbagaian biodiversiti Segari. Kemudian, perbincangan mengenai ekologi berlaku dalam beberapa kumpulan mengenai beberapa topik seperti ekologi marin, hutan, spesies terancam dan tourism alam.

 

Seterusnya, untuk sesi perkongsian – Aktivisme Alam Sekitar di Institusi Pengajian Tinggi, Dr Nurul mengendalikan sesi di mana fasilitator berkongsi pengalaman aktivisma mereka semasa mereka belajar. Peserta mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan mereka berminat dengan program kesedaran alam sekitar namun mempunyai masa yang terhad disebabkan kuliah & aktiviti kokurikulum. Dr Nurul kemudiannya memperkenalkan ” Kampus Lestari USM ‘kepada peserta, sebuah platform berdaftar untuk program lestari & alam sekitar di USM untuk pelajar menyertai.

 

Bagi sesi perkongsian realiti alam sekitar di Manjung, Perak, Hafizudin menyampaikan beberapa kajian kes mengenai isu-isu pemusnahan ekologi (pengerukan pasir, tapak pelupusan, kolam udang yang menyalahi undang-undang, pencerobohan Kawasan Sensitif Kawasan Peringkat 1 & sedikit lagi) di Manjung. Para peserta terlibat secara aktif dalam sesi ini kerana mereka ingin tahu dan terkejut kerana mengapa kemusnahan berlaku walaupun secara moral dan etika salah.

 

Seterusnya, untuk kemusnahan-eko di Sungai Puyu, para peserta, fasilitator & wakil tempatan Segari pergi berlayar di sepanjang hutan pesisir di Segari dan sampai di Sungai Puyu. Mereka terkejut dengan aktiviti pengerukan pasir. Zuwairi, wakil Segari berkongsi kronologi aktiviti & pertempuran berterusan untuk menghentikannya. Dr Nurul menerangkan bagaimana aktiviti-aktiviti tersebut menjejaskan keseluruhan ekologi kawasan itu. Sungai Puyu diklasifikasikan sebagai Kawasan Sensitif Kawasan Rank 1 kerana ia adalah tapak pendaratan penyu. Untuk majlis penutupan, Hafizudin menyimpulkan program & harapan pelajar USM terhadap program KUASA Pulau Pinang.

 

Post Author: Editor KUASA