NGO KUASA Mengadakan Kajian Lapangan Kualiti Air Sungai Kinta

SUNGAI KINTA: Persatuan Aktivis Sahabat Alam (KUASA) telah mengadakan Kajian Lapangan Kualiti Air Sungai Kinta pada 7 April 2018 bertempat di KUASA Office, Kinta River (Hulu Kinta, Bandar Ipoh & Zon Industri). Program ini telah disertai seramai 15 peserta (8 perempuan & 7 lelaki) yang terdiri daripada pihak KUASA dan orang awam.

 

Bagi slot taklimat, Presiden KUASA iaitu Ecik Hafizudin telah mengalu-alukan peserta dan beliau memberi taklimat kepada mereka tentang program Kajian Kualiti Air ini di jalankan serta objektifnya dan beliau juga memperkenalkan tenaga pengajar, Prof. Maketab Mohamed dari UTM yang pakar dalam kualiti air.

 

Pada sesi kajian kualiti air, Prof. Maketab memperkenalkan Indeks Kualiti Air Negara (NWQS) dan Indeks Kualiti Air (WQI) kepada sebagai pengenalan kepada kajian kualiti air . Selain itu, beliau menjelaskan fungsi dan peranannya di Malaysia. Pengkelasan air sangat penting kerana para peserta tidak menyedari struktur & klasifikasi sungai. Mereka juga terdedah kepada konflik berkenaan klasifikasi sungai Kelas IIB (parameter yang diuji).

 

Selain itu, bagi slot pengenalan kepada parameter kualiti air, peserta telah diperkenalkan kepada parameter yang diuji dalam kajian kualiti air yang menentukan klasifikasi sungai. Prof. Maketab kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan parameter.

 

Bagi sesi lawatan ke tapak pensampelan air di Sungai Kinta – Hulu Kinta (hulu), Bandar Ipoh (aliran tengah) & Zon Perindustrian Lahat (hiliran), peserta diberi peluang untuk mengendalikan Mesin Kualiti Air dan bagaimana untuk melihat hasil setiap parameter. Di setiap stesen, para peserta diminta untuk menerangkan aktiviti-aktiviti yang berlaku di sekitar supaya mereka boleh berhubung dengan kualiti sungai.

Seterusnya, bagi perbincangan  hasil persampelan kualiti air, Keputusan menunjukkan penurunan kualiti sebagai aliran sungai ke hilir, ia lebih terdedah kepada aktiviti manusia & perindustrian. Prof. Maketab menjelaskan impak antara semua parameter & aktiviti yang berlaku di sekitar sungai.

 

Bagi sesi perbincangan isu kualiti air di Malaysia, Prof. Maketab berkongsi beberapa isu alam sekitar mengenai kualiti air sungai di Malaysia. Peserta membincangkan bagaimana mereka boleh memainkan peranan terhadap isu kualiti air di kawasan mereka.

Post Author: Editor KUASA