NGO KUASA anjurkan Kem Keamanan Alam Sekitar di Manjung

Manjung, Ipoh 4 Mei 2018
Persediaan Tapak Perkhemahan
Tibanya para peserta, peserta dibantu oleh para fasilitator untuk memasang khemah.
Peserta juga diberi taklimat kepada mereka mengenai kaedah dan disiplin semasa
perkhemahan. Pada waktu malam pula, peserta-peserta melakukan aktiviti riadah.

5 Mei 2018
Aktiviti Menanam Pokok Costal
Hafizudin sebagai pengerusi KUASA mengalu-alukan semua peserta dan menjelaskan
objektif kem. Kemudian, Encik Meor memberi taklimat kepada mereka mengenai
spesies pokok hutan pesisir yang akan mereka tanam.
Hutan Pantai & Pembersihan Pantai
Peserta menanam pokok pesisir dan mengumpulkan sampah dan memisahkan mereka
dengan sewajarnya. Kemudian, sampah diasingkan telah diambil oleh Majlis Daerah
Manjung (MPM).


Semasa mengasingkan sampah, Dr Nurul berkongsi 5R menangani sumber yang
diproses – Menolak, Mengurangkan, Mengguna Semula, Mengubah Semula & Kitar
Semula.

Lawatan ke Pusat Pemuliharaan Penyu Segari
Pantai Pasir Panjang adalah salah satu tapak pendaratan kura-kura sehingga ketika
melakukan penanaman pohon & pembersihan, para peserta diberitahu tentang
keinginan kura-kura untuk memilih tempat untuk bertelur.
Semasa lawatan itu, para peserta dibawa ke kolam penetasan & pemuliharaan.
Kemudian, Dr Nurul memberikan ceramah tentang ekologi penyu.
Perbincangan roup – Ekologi Hutan Segari

Dr. Nurul menyederhanakan perbincangan mengenai ekologi hutan Segari kerana ia
mempunyai segala yang ditawarkan oleh alam semulajadi. Pertunjukan slaid telah
dibentangkan untuk menunjukkan kepelbagaian biodiversiti Segari. Kemudian,
perbincangan mengenai ekologi berlaku dalam beberapa kumpulan mengenai beberapa
topik seperti ekologi marin, hutan, spesies terancam & toruisme alam.
Sesi Perkongsian – Aktivisme Alam Sekitar di Institusi Pengajian Tinggi
Selepas peserta dan fasilitator memperkenalkan satu sama lain, Dr Nurul
menyederhanakan sesi di mana fasilitator berkongsi pengalaman aktivisme mereka
semasa mereka belajar.

Peserta yang ingin tahu kerana mereka berminat dengan program kesedaran alam
sekitar namun mempunyai masa yang terhad disebabkan kuliah & aktiviti kokurikulum.
Dr Nurul kemudiannya memperkenalkan '' Kampus Lestari USM 'kepada peserta,
sebuah platform berdaftar untuk program lestari & alam sekitar di USM untuk pelajar
menyertai.

Sesi Perkongsian – Realiti Alam Sekitar di Manjung, Perak
Hafizudin menyampaikan beberapa kajian kes mengenai isu-isu pemusnahan ekologi
(pengerukan pasir, tapak pelupusan, kolam udang yang menyalahi undang-undang,
pencerobohan Kawasan Sensitif Kawasan Peringkat 1 & sedikit lagi) di Manjung. Para
peserta terlibat secara aktif dalam sesi ini kerana mereka ingin tahu dan terkejut kerana
mengapa kemusnahan berlaku walaupun secara moral dan etika salah.

6 Mei 2018
Senaman pagi
Peserta menjalankan & membentangkan otot mereka untuk menyediakan aktiviti
seterusnya – trekking hutan pantai.
Eco-Pemusnahan di Sungai Puyu

 

Para peserta, fasilitator & wakil tempatan Segari pergi berlayar di sepanjang hutan
pesisir di Segari dan sampai di Sungai Puyu. Mereka terkejut dengan aktiviti
pengerukan pasir.
Zuwairi, wakil Segari berkongsi kronologi aktiviti & pertempuran berterusan untuk
menghentikannya.
Dr Nurul menerangkan bagaimana aktiviti-aktiviti tersebut menjejaskan keseluruhan
ekologi kawasan itu. Sungai Puyu diklasifikasikan sebagai Kawasan Sensitif Kawasan
Rank 1 kerana ia adalah tapak pendaratan penyu.
Majlis penutupan
Hafizudin menyimpulkan program & harapan pelajar USM terhadap program KUASA
Pulau Pinang.

Post Author: Editor KUASA